Platební podmínky

Kurzovné se uhradí v hotovosti na příjmový doklad na první nebo druhé lekci plavání (příjmový doklad můžete zkusit uplatnit u vaší  zdravotní pojišťovny na proplacení části kurzu) nebo se platí převodem na bankovní účet 2316447369/0800 (do zprávy pro příjemce je potřebné uvést jméno a příjmení plaváčka, den a hodinu plavání – je to kvůli  správnému přiřazení vaší platby).

Zaplacením kurzovného účastník kurzu souhlasí se Storno podmínkami, Náhradami a Provozním řádem plaveckého bazénu TJ Tuchlovice.

Storno podmínky

  • V případě ukončení kurzu účastníkem se kurzovné ani jeho poměrná část nevrací
  • Během probíhajícího kurzu máte možnost, po celou dobu trvání kurzu, vybírat náhradní hodiny nebo si dělat 2 hodiny plavání (pokud před nebo po vaší hodině navazuje podobná věková skupina dětí). Doporučujeme si 1-2 lekce předvybrat, protože neodplavané lekce se do dalšího kurzu neposouvají