Platební podmínky

Platební podmínky

  • Celé kurzovné se uhradí v hotovosti na příjmový doklad na první nebo druhé lekci plavání ( příjmový doklad můžete zkusit uplatnit u vaší  zdravotní pojišťovny na proplacení části kurzu )
  • Pokud budete platit převodem na bankovní účet 2316447369/0800 , vždy uveďte  do zprávy pro příjemce  jméno a příjmení plaváčka, den a hodinu plavání – je to kvůli  správnému přiřazení vaší platby
  • Výpis z účtu zdravotní pojišťovny neuznávají jako doklad k uhrazení části kurzu. Pokud tedy budete uplatňovat kurzovné u vaší zdravotní pojišťovny, neplaťte převodem , ale v hotovosti
  • Po uhrazení kurzovného vám bude vydána průkazka na 10 lekcí plavání.Tuto průkazku si noste na každé plavání a vždy po příchodu na bazén, před zahájením vaší lekce plavání, vám bude podepsáno jedno políčko v průkazce

Zaplacením kurzovného účastník kurzu souhlasí se Storno podmínkami, Náhradami a Provozním řádem krytého plaveckého bazénu TJ Tuchlovice

 

Storno podmínky

  • V případě ukončení kurzu účastníkem se kurzovné ani jeho poměrná část nevrací
  • Během probíhajícího kurzu máte možnost, po celou dobu trvání kurzu, vybírat náhradní hodiny nebo si dělat dvouhodinu plavání ( pokud před nebo po vaší hodině navazuje podobná věková skupina dětí)
  • Doporučujeme si alespoň jednu  lekci předvybrat, neodplavané lekce se do dalšího kurzu neposouvají
  • Od září 2022 budou všechny lekce výukové včetně poslední desáté lekce, kdy jsme mívali volné plavání. Od nového školního roku je volné plavání zrušeno