Platební podmínky

Kurzovné se uhradí v hotovosti na příjmový doklad na první nebo druhé lekci plavání nebo se platí převodem na bankovní účet č. 2316447369 / 0800 (do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení dítěte, den a hodina plavání).

Zaplacením kurzovného souhlasí účastník se Storno podmínkami , Náhradami a Provozním řádem plaveckého bazénu.

Storno podmínky

  • Kurzovné, ani jeho poměrná část, se nevrací.
  • Při zásahu vyšší moci ( přírodní kalamita nebo katastrofa, infekční karanténa, uzavření sportoviště ze strany státu apod .) není možná jakákoliv kompenzace ( náhrady) za zameškané hodiny plavání
  • V případě ukončení kurzu účastníkem nemáte nárok na vrácení kurzovného, výše kurzovného za nevychozené hodiny je výše smluvní pokuty, kterou je vám Plavecká škola TJ Tuchlovice oprávněna účtovat za nedodržení smluvních podmínek.
  • Převedení poměrné části zameškaného kurzu je možné bez storno poplatků pouze ze závažných zdravotních důvodů (dlouhodobá nemoc, operace, vážný úraz dítěte) tj. 6 a více po sobě jdoucích lekcí plavání a vždy na základě potvrzení od lékaře.
  • Takováto dlouhodobá neúčast na kurzu musí být ve Vašem zájmu co nejdříve ohlášena a omluvena na bazentuchlovice@seznam.cz, zpětné ohlášení a omluva jsou již neplatné