On – line přihláška

  Jméno a příjmení (povinné)

  Datum narození dítěte (povinné)

  Zdravotní stav dítěte (povinné)

  Jméno a příjmení doprovázející osoby (povinné)

  Adresa (povinné)

  Telefon - mobil (povinné)

  Email (povinné)

  Den a čas plavání - dle denního rozvrhu věkových skupin (povinné)

  POTVRZUJI ŽE:

  Dítě účastnící se plaveckého kurzu a osoba doprovázející dítě ve vodě netrpí žádnou infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních účastníků kurzu. Jsem seznámen/a s Návštěvním řádem plavání dětí, Ceníkem a Storno podmínkami a zavazuji se k jeho dodržování.

  Před odesláním musíte mít zaškrtnuto potvrzovací tlačítko že dítě netrpí zdravotním problémem (výše) a potvrzovací tlačítko, že nejste počítačový robot