On – line přihláška

Jméno a příjmení (povinné)

Datum narození dítěte (povinné)

Zdravotní stav dítěte (povinné)

Jméno a příjmení doprovázející osoby (povinné)

Adresa (povinné)

Telefon - mobil (povinné)

Email (povinné)

Den a čas plavání - dle denního rozvrhu věkových skupin (povinné)

POTVRZUJI ŽE:

Dítě účastnící se plaveckého kurzu a osoba doprovázející dítě ve vodě netrpí žádnou infekční chorobou, která by mohla ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních účastníků kurzu. Jsem seznámen/a s Návštěvním řádem plavání dětí, Ceníkem a Storno podmínkami a zavazuji se k jeho dodržování.

Před odesláním musíte mít zaškrtnuto potvrzovací tlačítko že dítě netrpí zdravotním problémem (výše) a potvrzovací tlačítko, že nejste počítačový robot