Návštěvní řád

 • Příchod do šaten doporučujeme asi 15 – 20 minut před zahájením vaší lekce plavání.
 • Oblečení a obuv si uložíte do uzamykatelné skříňky v šatně.
 • Vezměte si vlastní visací zámeček.
 • Botníky a věšáky v chodbě nepoužívejte.
 • Do bazénové haly přicházejte bezprostředně před zahájením vaší lekce plavání, aby nebyla narušena předchozí vyučovací lekce.
 • Vyučovací lekce trvá 30 minut ve vodě.
 • V době výuky je bazén využíván jen lektorem, dětmi a doprovázejícími osobami (neprobíhá současně jiná plavecká aktivita).
 • Výuky ve vodě se mohou zúčastnit dvě dospělé osoby starší 18 ti let.
 • Prostory, v době výuky, slouží návštěvníkům kurzů a pobytu přihlížejících osob.
 • Rozměry plaveckého bazénu jsou 16 x 8,5 m.
 • Hloubka vody je v době výuky upravena, po celé ploše bazénu, na 120 cm.
 • Teplota vody se pohybuje, v době výuky, v rozmezí od 30 do 32 °C.
 • Hygienická nezávadnost vody v bazénu a ostatních prostor je garantována provozovatelem bazénu a pravidelně kontrolována ZÚ Kladno
 • Do bazénu vstupujte řádně osprchováni a v dobrém zdravotním stavu.
 • Do bazénu a přilehlých prostor je zakázán vstup osobám s infekčními nemocemi.
 • Všichni návštěvníci bazénu jsou povinni dodržovat Provozní řád vydaný provozovatelem bazénu.
 • Návštěvníci kurzu plavání jsou vázáni řídit se pokyny instruktorky plavání, plavčíka a ostatních zaměstnanců bazénu.