Náhrady zameškaných hodin

Náhrady zameškaných hodin

 • Pokud je dítě krátkodobě nemocné nebo se z jiných důvodů nemůžete zúčastnit lekce plavání , máte možnost si vybrat náhradní lekce během právě probíhajícího kurzu
 • Jednorázové, nepravidelné absence dětí ( rýma, kašel,zánět průdušek, chřipka, očkování,teplota,dovolená apod.) se neomlouvají ( telefonicky ani na e-mail )
 • Na bazénu je sešit NÁHRAD , kde si vyberete vhodnou náhradní lekci ,podle toho, do jaké skupiny chodíte.Zapíšete se do sešitu a přijdete v jednom týdnu plavat i mimo vaši lekci.Pokud máte zameškáno velké množství hodin, můžete přijít i několikrát během týdne
 • V sešitu Náhrady se může zapsat maximální počet dětí 4, někdy je počet dětí omezen na 2 děti, to je podle počtu trvale nahlášených dětí na dané lekci plavání
 • Pokud nebudete zapsaní v sešitu Náhrady , lektorka vás do hodiny nevezme.Je to kvůli celkovému počtu dětí v hodině
 • Abyste si náhradní hodiny mohli naplánovat, rozpis náhrad je i na webových stránkách (viz. Rozpis náhradních hodin )

Pokud se nestihnete zapsat do sešitu Náhrady, můžete poslat sms na 602 238 194 ( jméno a přímení plaváčka, skupinu ,den a čas ) a my vás

do sešitu zapíšeme.Tuto možnost je potřebné využívat jen vyjímečne, abychom to technicky zvládli

 • Ne všechny hodiny, kdy probíhá výuka, jsou zařazeny

do náhrad!!!Hodiny, kde je nahlášený velký počet dětí v Náhradách nejsou!

 • Náhradu/náhrady si můžete předvybrat ( v době, kdy budete

zdraví ) , uděláte si tak rezervu na dobu, kdybyste onemocněli

 • Zameškané lekce je nutné vyčerpat v průběhu 10ti hodinového kurzu plavání
 • Zameškané lekce a nevyčerpané náhrady se nepřevádí do dalšího kurzu plavání
 • Nevybrané lekce plavání propadají