Náhrady zameškaných hodin

Náhrady zameškaných hodin

 • Pokud je dítě nemocné nebo se z jiných důvodů nemůžete zúčastnit lekce plavání , máte možnost si vybrat náhradní lekci/lekce  během právě probíhajícího kurzu
 • Na bazénu je sešit NÁHRAD , kde si  vyberete vhodnou náhradní lekci ,podle toho, do jaké skupiny chodíte( skupinu máte zapsanou na zadní straně průkazky ).   Zapíšete se do sešitu Náhrady a přijdete v jednom týdnu plavat i mimo vaši lekci.Pokud máte zameškáno velké množství hodin, můžete přijít i několikrát během týdne
 • V sešitu Náhrady se může zapsat maximální počet dětí 4, někdy je počet dětí omezen, to je podle počtu trvale nahlášených dětí na dané lekci plavání
 • Pokud nebudete zapsaní v sešitu Náhrady , lektorka vás do hodiny nemusí vzít. Je to kvůli  celkovému počtu dětí v hodině
 • Abyste si náhradní hodiny mohli naplánovat, rozpis náhrad je v době trvání právě probíhajícího kurzu i na webových stránkách (viz. Rozpis náhradních hodin )
 • Pokud se nestihnete zapsat do sešitu Náhrady, můžete zavolat do plavčíkárny 312 657 176 ( nahlásíte : jméno a přímení plaváčka, skupinu ,den a čas ) a my vás    do sešitu zapíšeme, pokud bude v Náhradách ještě volné místo .Tuto možnost je potřebné využívat jen výjímečně, abychom to technicky zvládli
 • Ne všechny hodiny, kdy probíhá výuka, jsou zařazeny do náhrad!!!Hodiny, kde je nahlášený velký počet dětí v Náhradách nejsou!
 • Náhradu/náhrady si můžete předvybrat ( v době, kdy budete zdraví ) , uděláte si tak rezervu na dobu, kdybyste onemocněli nebo nezvládli na lekci přijít
 • Zameškané lekce je nutné vyčerpat v průběhu 10ti hodinového kurzu plavání
 • Všechny lekce, i 10. lekce, jsou výukové.Poslední hodina ( = 10. lekce ) už není volné plavání , tzv.hrací hodina
 • Zameškané lekce/ nevyčerpané náhrady se nepřevádí do dalšího kurzu plavání a nevybrané lekce plavání propadnou
 • Jednorázové, nepravidelné absence dětí ( rýma, kašel,zánět průdušek, chřipka, očkování,teplota,dovolená apod.) se neomlouvají ( telefonicky ani na e-mail ), jen pokud by děcko marodilo 5 a více lekcí, dejte včas vědět na e-mail bazentuchlovice@seznam.cz ( operace dítěte , změna bydliště, apod.)